Liên hệ với chúng tôi

Chuyên cung cấp các loại chó cảnh giống mới và hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc chó cảnh, các giống mới đang bán: Phốc sóc, lạp xưởng, Poodle, Pug….